Welkom bij Almelose Eerstelijns- en Psychotherapiepraktijk                                                                                                (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)
/

 

 

Werkwijze
U kunt u aanmelden per telefoon. Binnen vier weken wordt er in de meeste gevallen een afspraak gemaakt.

Intake
De intakefase omvat meestal 2 tot 3 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van de therapeut.

Behandelplan
Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worden beschreven. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats. 

Vragenlijst of test
Bij een groot aantal behandelingen maken wij gebruik van vragenlijsten of testen die u veelal thuis op de computer kunt invullen. Zo krijgen we niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kunnen we ook nagaan of de behandeling het gewenst effect heeft. Dit noemen wij een effectmeting. Verder vragen we onze cliënten steekproefsgewijs mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Met een tevredenheidsonderzoek toetsen wij onze manier van werken en kunnen wij onze praktijk waar nodig verbeteren.