Welkom bij Almelose Eerstelijns- en Psychotherapiepraktijk                                                                                                (Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ)
/

 

Voor wie?

Iedereen kent wel een periode waarin het minder goed gaat. Negatieve emoties/gedachtes, zoals angst, somberheid en bezorgdheid maken nu eenmaal deel uit van het leven. Vaak gaan deze klachten na enige tijd weer vanzelf over al dan niet met steun van anderen. In sommige gevallen houden de klachten echter aan of verworden ze van kwaad tot erger. In zo'n situatie kan professionele hulp uitkomst bieden.

Voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:

  • Stemmingsproblemen / depressieve gevoelens
  • Angst- en spanningsklachten, fobieën
  • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen
  • Gecompliceerde rouwverwerking
  • Dwangmatige handelingen en/of gedachten
  • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
  • Relatieproblemen waaronder ook seksuele problemen
  • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
  • Onbegrepen lichamelijke klachten

Onze praktijk is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft. Wij kunnen deze diensten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een GGZ-instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.