Drs. P.J.M. Hermelink

          - klinisch psycholoog

          - psychotherapeut

 

Hagenborgh 5

7607 JT Almelo

 

tel. 0546-459755

Werkwijze

U kunt u aanmelden per telefoon. Binnen twee weken wordt er een afspraak gemaakt.

 

Intake

De intakefase omvat meestal 2 tot 3 gesprekken waarbij de behandelaar een zo goed mogelijke indruk probeert te krijgen van uw klachten, uw hulpvraag en relevante achtergrondinformatie. Tijdens de intakefase krijgt u ook een goed beeld van de therapeut.

 

Behandelplan

Na de intakefase zal er samen met u bepaald worden hoe de verdere behandeling vorm gaat krijgen. Uw therapeut maakt vooraf een voorlopig behandelplan waarin de doelstellingen en de behandelvorm worde opgetekend. Dit behandelplan wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en zo nodig zal het behandelplan worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling vindt er een evaluatie plaats.

 

Vragenlijst of test

Bij een groot aantal behandelingen maken we gebruik van vragenlijsten of testen die u veelal thuis op de computer kunt invullen. Zo krijgen we niet alleen een goed inzicht in uw problematiek en relevante achtergronden maar kunnen we ook nagaan of de behandeling het gewenst effect heeft. Dit noemen we een effectmeting. Verder vragen we onze cliënten steeksproefsgewijs om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Met een tevredenheidsonderzoek toetsen wij onze manier van werken en kunnen wij onze praktijk waar nodig verbeteren.