Drs. P.J.M. Hermelink

           - klinisch psycholoog

           - psychotherapeut  

             

Hagenborgh 5

7607 JT Almelo

 

tel. 0546-459755

Voor wie?

Iedereen kent wel een perioden waarin het minder goed gaat. Negatieve emoties zoals gedachten zoals angst, somberheid en bezorgdheid maken nu eenmaal deel uit van het leven. Vaak gaan deze klachten na enige tijd weer vanzelf over al dan niet met de steun van anderen. In sommige gevallen houden de klachten echter aan of verworden ze van kwaad tot erger. In zo'n situatie kan professionele hulp uitkomst bieden.

 

Voorbeelden van klachten waarvoor mensen hulp zoeken:

  • Stemmingsproblemen / depressieve gevoelens
  • Angst- en spanningsklachten, fobieën
  • Problemen als gevolg van traumatische ervaringen
  • Gecompliceerde rouwverwerking
  • Dwangmatige handelingen en/of gedachten
  • Psychische klachten die samenhangen met ervaringen uit het verleden
  • Relatieproblemen waaronder ook seksuele problemen
  • Identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek
  • Onbegrepen lichamelijke klachten

 

Onze praktijk is niet geschikt voor cliënten die dusdanige problemen hebben waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij de cliënt zowel binnen als buiten de kantoortijden dringend en acuut hulp nodig heeft. Wij kunnen deze diensten niet aannemen; zij kunnen wel terecht bij een GGZ-instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.