Vergoeding

Vanaf 1 januari 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg drastisch veranderd. U dient voor professionele behandeling van uw psychische klachten altijd contact op te nemen met uw huisarts. Uw huisarts kan ervoor kiezen om zelf aandacht te besteden aan uw klachten en een behandeling te beginnen. Uw huisarts kan ook een praktijkondersteuner GGZ inschakelen. Veel huisartsenpraktijken bieden een POH-GGZ-spreekuur op afspraak. Indien uw huisarts en/of POH-GGZ u onvoldoende kan behandelen, kunt u worden doorverwezen naar de Generalistische Basis GGZ  of naar de Gespecialiseerde GGZ

De Generalistische Basis GGZ behandelt lichte tot matige psychische problematiek. Uw huisarts weet welke hulpverleners deze vorm van hulp bieden en kan u verwijzen. De behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ maakt deel uit van het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Alle kosten (sessies) worden vergoed. Er geldt wel een eigen risico van € 375,00. Dit bedrag kan meer zijn als u met uw ziektekostenverzekeraar een hoger eigen risico afgesproken hebt.

De Specialistische GGZ behandelt complexere, zwaardere en ingewikkelde problematiek. Dan geeft de huisarts u een verwijzen voor de Gespecialiseerde GGZ. Ook hierbij geldt dat de behandeling vergoed wordt, met een eigen risico van € 375,00. Dit bedrag kan hoger zijn als u een hoger eigen risico hebt afgesloten bij uw zorgverzekeraar. 

U kunt bij ons terecht voor Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ  

Voor meer uitgebreidere informatie over de vergoedingen kunt u terecht bij de website van onze beroepsvereniging NVVP. Website : www.nvvp.nl 

 

Wat is een DBC?

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Nadat u zich heeft aangemeld worden in de intake de klachten onderzocht, er wordt een diagnose gesteld en een behandelingsvoorstel gedaan. Als u daarmee instemt wordt de behandeling gestart. Wij noteren uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van de behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, administratieve werkzaamheden, een test enzovoorts. De DBC gaat in op de datum waarop u bij ons bent ingeschreven. Aan het eind van de behandeling, of na een jaar, wordt de DBC afgesloten. Een DBC kan maximaal een jaar duren. Als de behandeling na een jaar wordt voortgezet dan is er sprake van een vervolg-DBC.